Contact & Bestuur

Bestuur

(Contact loopt bij voorkeur via de secretaris)

Secretariaat

Erik Apperlo


Binnendijk 66
9256 HN Ryptsjerk
erikapperlo@hotmail.com

tel. 06-30270538


Erevoorzitter:

  • B. Apperlo


Ereleden:

  • G. Wissink
  • W.C. Kok
  • H.A.C. Huisman
  • P.C. den Ouden