Nieuws

Op deze pagina zullen wij de meest actuele nieuwsberichten plaatsen die voor onze vereniging van belang zijn. Mist u nieuws of heeft u tips, laat het ons weten.

Angoraclub toetreding tot Haarstructuurclub 2024

Sinds 2024 is het officeel. De Angoraclub is aan onze Speciaalclub toegetreden en daardoor kunnen wij ons nu de Nederlandse Speciaalclub voor Bijzondere haarstructuren konijnenrassen noemen (of in het kort Haarstructuurclub)


Nieuwe Erkenningen 2024

Op 19 Januari 2024 vond in Hardenberg op de Dierenparade Noordshow de keuring plaats voor de erkenningen. Voor onze speciaalclub waren de erkenningen bijzonder succesvol te noemen. De Teddydwerg in de kleur Middengeelmarter van Nadine de Jong en Ingeborg Fellman kreeg de definitieve erkenning en de Teddydwerg Geel van Stella van de Burg kreeg ook de definitieve erkenning.

Verder is de Leeuwenkopdwerg in de kleur Röhn weer opnieuw erkent en dit keer wel definitief.


Geslaagde Europese Rexenshow!

Eindelijk was het dan zo ver. Na vele uren voorbereiding hebben we van 25 tot en met 29 oktober in “de Burcht” in Vollenhove onze Rasgebonden Europashow voor Rexkonijnen gehouden met daarbij de open nationale show voor onze overige rassen. We kunnen samen met onze vrijwilligers, sponsoren en de plaatselijke kleindiervereniging Vollenhove terugkijken op een zeer geslaagd en goed verlopen weekend. Op de woensdag zijn we begonnen met opbouwen. Vervolgens werden op donderdag de dieren ingekooid waarna deze op vrijdag van predicaten werden voorzien. Op Europees niveaus is de kwaliteit van de Rexen erg goed en dat bleek ook uit de vele hoge predicaten. Enkele Nederlanders wisten zich ook tussen de hoofdereprijzen winnaars te plaatsen. Op vrijdagavond en zaterdag was er voor de bezoekers gelegenheid om alle mooie dieren in een grote variatie aan kleuren te bewonderen. Zaterdagavond was er een gezellige feestavond en op zondag konden nadat de administratieve zaken waren afgerond alle dieren weer naar huis, of naar hun nieuwe adres. Wat overbleef was de klus van opruimen. Door een grote groep ijverige vrijwilligers was ook dit snel gedaan en was om 16.00 de sporthal in Vollenhove weer leeg en schoon.

Voor een digitale versie van de catalogus klik hier.985 inzendingen op aanstaande rasgebonden EU show voor rexkonijnen!

Nadat vorige week de inzendingstermijn voor de EU show voor onze rexrassen en de NL show voor onze overige rassen is gesloten kunnen we mededelen dat er maar liefst 985 inzendingen zijn binnengekomen uit binnen en buitenland. Er zijn inzenders van 7 verschillende nationaliteiten en er is een grote variatie in rassen en kleuren. Ook zijn er 14 dieren in de jeugdklasse ingezonden. Helaas is er in de Nederlandse klasse maar een 35 tal dieren ingezonden maar overall zijn we als organisatie heel tevreden. We hopen dat de aanstaande show van 26 tot 29 oktober ook zo'n groot succes zal zijn.

Klik hier voor een link naar het overzicht van het aantal inzendingen.Technische dag RSVTL “Rex” club op 13 mei 2023

Mede door omstandigheden was er binnen onze speciaalclub al een langere tijd geen technische dag meer georganiseerd. Omdat er een aantal aanpassingen binnen de standaard zijn uitgevoerd was er nu wel weer aanleiding om zo’n dag te organiseren. Het onderwerp was de pelsstructuur en pelslengte van de Rexrassen en de Satijn.

Als alle deelnemers en dieren binnen zijn gebracht in “De Oude Stal” in Giethmen wordt het theoretische gedeelte gestart. Eerst heeft de voorzitter een aantal mededelingen over de aanstaande fokkersdag en de Europashow/nationale show welke we in oktober organiseren. Hierna worden de standaardwijzigingen voor onze clubrassen doorgenomen en vervolgens wordt er uitgelegd wat de bedoeling van vandaag op deze technische dag is. Speciale aandacht is er voor het beoordelen van de pelslengte.

De 17 meegebrachte dieren zijn in 2 groepen verdeelt van 6 of 7 rexen en 2 satijnen. Per groep konijnen zijn er 2 kleine groepjes deelnemers, bestaande uit in ieder geval 1 keurmeester en een aantal fokkers, die deze dieren van een beoordeling voorzien op positie 3 en 4. Het welzijn wordt hierbij meegenomen doordat dieren maar 1 keer op tafel hoeven en per groep maar 1 keer aan de buik worden beoordeelt. Nadat elk groepje ruim de tijd heeft gekregen om haar bevindingen op punten te zetten en te beschrijven is het tijd voor een goed verzorgde lunch. De verschillende beoordelingen zijn verwerkt in een presentatie welke na de lunch door de technische leiding; Natasja van der Vugt en Bert Apperlo wordt vergeleken en besproken. Tijdens de bespreking is er de mogelijkheid om onderling de beoordeling toe te lichten en dit levert goede discussies op. Na ruim een uur nabespreken wordt de dag rond 14.15 beëindigt. Als organisatie vonden we het zeer geslaagd en gelukkig ontvingen we ook positieve feedback: Goed voor de duidelijkheid en afstemming, erg leerzaam en goed voor het welzijn van mens en dier. In onze ogen reden genoeg om vaker zo’n dag te organiseren.


Castor Voedster 2OE-602 Algemeen Kampioen met 1e U98.5 punten,
op de Bondshow 2023 in Hardenberg van Combinatie Apperlo.


OORKONDE

Uitreiking oorkonde voor 25 jaar lidmaatschap van de Nederlandse Rex club aan Jan van den Eynde, door voorzitter Bert Apperlo.
De oorkonde is overhandigd op de ADRC Rexschau in Thuringen.


De nieuwe erkenningen

Op 5 februari 2022 vond in Losser op een, door enkele leden van de Rex speciaalclub, georganiseerde locatie, de keuring plaats voor de erkenningen. Voor onze speciaalclub waren de erkenningen bijzonder succesvol te noemen. De Kleinrex Luchs van combinatie Apperlo en de Kleinrex Castor van Natasja van der Putten kregen de definitieve erkenning, de Rex Hangoordwerg in Wit blauwoog van Greet Abbink kreeg de definitieve erkenning, de Teddydwerg in de kleur Zwart van Marloes Holmer, Stella van den Burg, Rachel Wegdam en Nadine de Jong kreeg de definitieve erkenning en de Teddydwerg Midden Geel Marter van Imperium kreeg de voorlopige erkenning.

We danken de familie Brunink voor het beschikbaar stellen van hun mooie locatie zodat deze keuring doorgang kon vinden en de keurmeesters die bereid waren hieraan mee te werken.

De vier ingezonden Rex Hangoordwergen in wit blauwoog, definitief erkend.

Teddydwerg zwart; definitief erkend. Teddydwerg MGM; voorlopig erkend.


In Memoriam
Hans Rothengatter
In oktober 2021 ontvingen wij het zeer droevige bericht dat onze gewaardeerde penningmeester Hans Rothengatter op zondag 24 oktober vrij plotseling was overleden. Hans is slechts 69 jaar geworden, voor menselijke begrippen te jong. Wij wensen in het bijzonder zijn vrouw Truus en verdere familie veel sterkte en kracht toe om dit plotselinge verlies te verwerkgen. Als bestuur en speciaalclub verliezen we een goede sportvriend en betrokken bestuurder
Op vrijdag 29 oktober heeft de uitvaart in besloten kring plaatsgevonden.
Namens het bestuur van de 'Rex' club, voorzitter Bert Apperlo


Verslag ADRC show 2021

In het Duitse stadje Vilsbiburg, ongeveer 80 km ten noordoosten van Munchen werd van 14 tot 17 oktober de ADRC show gehouden. ADRC staat voor Arbeidsgemeinschaft Deutscher Rexzuchter Clubs. Op dit Duitse kampioenschap dat elke 2 jaar wordt georganiseerd zijn ook buitenlandse dieren welkom. De vorige show was vanwege de coronacrisis echter al 3 jaar geleden.

Op de show zaten ongeveer 1350 Rexen in verschillende rassen en kleuren. Ook kleuren die we in Nederland niet zien of kennen, zoals Rusrex, Thuringerrex of Japannerrex en ook de Kleinrex en Dwergrex en Rexhangoordwerg in meer kleuren dan bij ons. Het is altijd erg mooi om al deze variëteiten te zien. Naast de keuring van levende konijnen worden er ook altijd handarbeid werken die gemaakt zijn van Rex pelsen beoordeeld. In Duitsland is de belangrijkster prijs te winnen met een 4 tal van te voren aangewezen dieren, een zogenoemde “Zuchtgruppe”. Om de beoordeling zo eerlijk mogelijk te laten verlopen worden de groepen door 4 keurmeesters gekeurd die allen 1 van de 4 dieren keuren. De behaalde punten worden vervolgens bij elkaar opgeteld, bijvoorbeeld 4x 96 = 384 punten.

5 groepen van 4 keurmeesters hebben op deze wijze alle dieren op donderdag van een predikaat voorzien. Het niveau is hoog en de jury streng. Met enige regelmaat wordt er een uitsluitingsfout gevonden bij een dier en deze krijgt dan 0 punten. De groep van 4 is hiermee ook meteen kansloos. Per kleurslag wordt er aan het einde van de dag een winnende “Zuchtgruppe”, een winnende ram en een winnende voedster aangewezen die de hoogste punten hebben gehaald. Het allerhoogste resultaat werd behaald door een Duitse topfokker in de castor Rexen. Zijn 4 tal wist het indrukwekkend hoge aantal van 390.5 punten bij elkaar te halen. Deze vier dieren scoorden 97.5, 97.5, 97.5 en 98 punten!


Verslag ADRC show 2021

Vanuit Nederland hadden Bert en Erik Apperlo de verre reis van 900 km gemaakt om hun dieren en die van hun zoon/broer Martin in te kooien. Tussen al die kwaliteit konden de groepen van Martin en Erik niet voor de prijzen meedoen maar die van Bert des te meer. Zijn beste groep castor Rexen behaalde 387 punten. Hiermee was zijn groep de beste buitenlandse inzending van ongeveer 150 dieren. Een voedster uit deze groep behaalde 97.5 punt en werd de beste buitenlandse voedster. Een ram uit deze groep met 97 werd de beste buitenlandse ram. Een heel knappe prestatie tussen topfokkers uit België, Luxemburg en Oostenrijk die ook hadden ingezonden.

Naast de variëteit aan rexen en de hoge kwaliteit die tijdens de show te vinden is gaat het ook om de sociale contacten met collega fokkers uit omliggende landen. Er valt veel te leren door goed te luisteren naar hoe ervaren topfokkers het aanpakken. Daarnaast zijn de sociale contacten goed voor het verkrijgen van nieuw fokmateriaal voor de toekomst. Er zijn de nodige dieren gekocht die verschillende fokstammen in Nederland moeten versterken. Op zaterdagavond was er nog een gezellige feestavond met eten en muziek. Op zondag om 12.00 mochten de dieren worden uitgekooid en mee naar huis worden genomen.


Gelderlandshow 2021

Nationale kleindieren tentoonstelling van pelsdieren; konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sierduiven, siervogels, watervogels.

De Gelderlandshow wordt georganiseerd door 5 aangesloten kleindierverenigingen.

Wij verwelkomen u graag in Nijkerk op 16, 17 en 18 december 2021 Evenementen centrum Hart van Holland Berencamperweg 12, 3861 MC Nijkerk

https://gelderlandshow.nl/


Praktijkavond Voskonijnen

Op vrijdagavond 22 oktober 2021 is er in het Friese Giekerk een praktijkavond over voskonijnen georganiseerd. Bij de vereniging show van de plaatselijke vereniging Trynwalden en omstreken waren namelijk 12 voskonijnen ingezonden. Zo’n aantal zal je in Nederland niet snel bij elkaar zien. Daarom heeft Johannes Looijenga, secretaris van Trynwalden, namens het ROC Noord alle keurmeesters in opleiding van Nederland uitgenodigd om op deze tentoonstelling voskonijnen te bekijken en beoordelen.

Er hebben zich uiteindelijk 4 keurmeesters opgegeven en in overleg is gekozen om op vrijdag avond de bijeenkomst te houden. De vaste begeleiders van ROC noord, Gerrit Grooten en Bert Apperlo waren aanwezig om de cursisten van informatie voorzien. Om 19.00 werd er gestart met een bak koffie en een korte theoretische overhoring van de cursisten door de begeleiders. Een goede praktijk slaagt namelijk alleen met een goede theoretische basis.

Vervolgens werden er een aantal dieren gezamenlijk besproken waarbij de nadruk lag op de verschillende onderdelen van de pels en hoe je deze beoordeeld. Hierna werden er door 3 keurmeesters in opleiding afzonderlijk van elkaar 3 dezelfde dieren van een predicaat voorzien. De gezamenlijk beoordeelde dieren werden vervolgens weer met de gehele groep besproken en de verschillen werden uitgelegd. Het bleek lastig om bij zo’n zeldzaam ras de kwaliteiten altijd op de juiste waarde te schatten. Gedurende de avond waren er steeds nuttige tips van de begeleiders en de aanwezige fokkers waarmee de cursisten hun voordeel kunnen doen.

De avond werd door iedereen aanwezig als succesvol beschouwd. De cursisten gaven aan dat een ras met zo’n specifieke pels echt in de praktijk geoefend moet worden en dat dit daar een ideale mogelijkheid voor was vanwege het grote aantal dieren met verschillende eigenschappen en de aanwezigheid van ervaren keurmeesters en fokkers. Hopelijk resulteert het in goede resultaten tijdens het praktijkexamen in januari.


Fokkersdag 11 september 2021

Deze keer zijn we wederom te gast op de locatie in Vaassen. Gelukkig kan de fokkersdag gewoon doorgaan en kunnen we de vergadering en de lunch in een andere zaal gebruiken dan waar de kooien staan en de keuring gehouden wordt.

Het inkooien verloopt vlot en we kunnen al snel met de vergadering beginnen. Er zijn tien leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd maar we verwelkomen ook drie nieuwe leden; mvr T. van Amsterdam (Teddydwergen), mvr. I Fellman (Teddydwergen) en mvr. E. Vloemans (Rexdwerg dalmatiner). De Duitse ADRC show voor Rexen gaat dit jaar wel door en wel op 16 en 17 oktober 2021, in Vilsbiburg. In België wordt een rasgebonden Europashow voor Rexen georganiseerd op 27 en 28 november 2021. Deze show wordt gehouden in Stokkem vlak over de grens bij Maastricht. Op de nieuwe website van onze vereniging kun je op de pagina 'nieuws' meer info vinden over de shows en op de pagina 'downloads' kun je de vraagprogramma's en inschrijfformulieren vinden. De website moest van de provider over naar een ander systeem waardoor hij nu een hele andere uitstraling heeft. Misschien dat nog niet alle pagina's goed werken en foto's niet goed worden weergegeven maar daar zijn we nog mee bezig. De belangrijkste items staan erop. We zijn nog steeds bezig met een logo, zodra daar meer over bekend is zal dat op de site bekendgemaakt worden. De 'grote' Europashow in Polen zal gehouden worden 2022. Dat betekent dat onze Europese Rexenshow zal verhuizen naar 16 t/m 19 november 2023. De locatie wordt nog nader bekeken daar we helaas niet terecht kunnen bij de Orchideeën Hoeve. Tijdens de bestuursverkiezing wordt Bert Apperlo herkozen als voorzitter.


Fokkersdag 11 september 2021

De leden hebben mooie prijzen meegenomen voor de verloting en ook dit jaar besluiten we de bonnetjes op de prijzen te plakken zodat winnaars zelf hun prijs kunnen pakken. De lunch met lekkere soep, belegde broodjes en kroket kan dit jaar weer gezamenlijk in de zaal genuttigd worden.

Er zijn 113 dieren ingeschreven, een beduidend aantal lager dan vorig jaar door het ontbreken van onze Belgische leden en een stoppend lid. Al onze rassen zijn dit jaar vertegenwoordigd. Winnaar van deze fokkersdag is de Satijn Ivoor voedster van Wim van Dongen die gelukkig de hobby weer heeft opgepakt. De punten worden verhoogd naar 97,5 en dezelfde voedster is ook de beste in de A klasse. De B klasse is gewonnen door een blauwe Teddydwerg van Rachel Wegdam, dit dier is verhoogd naar 96 punten. De beste oude ram is gewonnen door de Satijn Ivoor van Wim Kok. Overige prijswinnaars bij de grote Rexen zijn; B. Apperlo, M. Apperlo en combinatie Beter laat dan nooit. De beste Kleinrex is van S. Schuurman, de beste Rexdwerg van A. Peeters, het beste Voskonijn van E. Apperlo. De beste Satijn in de A en B klasse; W. van Dongen en de beste en een na beste in de A en B klasse, een Teddydwerg van R. Wegdam.

Na de keuring en de prijsuitreiking hebben we gezamenlijk opgeruimd en kunnen we terug kijken op een geslaagde fokkersdag.


Europees kampioenschap

Europees kampioenschap voor alle Rex konijnen in België. Op 27 en 28 november 2021. Locatie: zaal de Vrietsel, Groenstraat 20, 3650 Lanklaar.

Meer info via Facebook en @Johan Venken.

Op de pagina Formulieren/Downloads kun je het vraagprogramma en het inschrijfformulier van deze show downloaden.


Lang leven konijnen

Het is zover! Er komt een nieuw magazine: ‘Lang Leven Konijnen’.

Voor slechts 30 euro per jaar ontvang je vier keer (elk seizoen) een prachtige uitgave met de nieuwste artikelen, de mooiste foto’s en de interessantste weetjes over konijnen.

Wil je liever een los exemplaar? Dat kan ook. De losse exemplaren kosten 10 euro per stuk. Je kunt de wintereditie, ons debuut, vanaf nu bestellen.

Wees er snel bij, want we gaan maar een beperkte oplage laten drukken om verspilling te voorkomen. We kijken ernaar uit om je mee te nemen in de wereld van Lang Leven Konijnen.

Klik hier voor meer info, om abonnee te worden of je losse exemplaar te bestellen: langlevenkonijnen.nl/magazine-lang-leven


ADRC Show

Op 16 en 17 oktober 2021 wordt in Vilsbiburg de ADRC show voor Rex konijnen gehouden.

Op de pagina Formulieren/Downloads kun je het vraagprogramma en het inschrijfformulier van deze show downloaden.

Dierendagshow Silvolde

Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober organiseert Konijnen- en Pluimvee fokkers- vereniging “Silvolde en Omstreken” voor de zevende keer “De Dierendagshow” in de SSP-HAL in Ulft. Op zaterdag worden de jonge konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren, grote hoenders, dwerghoenders, serama’s, parkvogels, kleine siervogels, oorspronkelijke duiven, gedomesticeerde watervogels, oorspronkelijke watervogels, en sierduiven gekeurd door de keurmeesters waarbij publiek aanwezig mag zijn. Voor alle bovengenoemde diersoorten hebben keurmeesters toegezegd om te keuren.

Op de pagina 'formulieren en downloads' kun je het vraagprogramma downloaden. Inschrijven gaat digitaal via Animal office.

Technische dag

De Technische dag gaat ook in 2021 niet door ... Omdat het Coronavirus ons nog steeds in de greep houdt en de regering de maatregelen wederom heeft verlengd kunnen wij als speciaalclub niet anders dan onze technische dag afgelasten. Dit is natuurlijk zeer begrijpelijk, maar ook jammer omdat we een mooi onderwerp voor de technische dag hadden. We schuiven deze dag door naar 2022. Houd moed en houd vol in deze roerige tijd

De data voor de erkenningen zijn, vanwege Corona, geheel geannuleerd. Er is nog geen nieuwe datum bekend.

Burgerinitiatief

Iedereen heeft ongetwijfeld vernomen van de dreiging die er sinds kort is voor de dierenliefhebberij in Nederland als gevolg van de Wet Dieren.

Omdat dierenliefhebbers juist met goede zorgen met hun huisdier(en) willen omgaan, is op 5 juni door K.N.V. Ornithophilia een burgerinitiatief gestart om de dierenliefhebberij in de Wet Dieren een beschermde status te geven. Dat is in in het belang van iedere individuele dierenliefhebber maar wellicht ook in het belang van uw vereniging van dierenliefhebbers. Denk daarbij aan de hondenclub, de rijvereniging, de postduivenvereniging etc.

Iedereen die iets geeft om het maatschappelijke belang van de dierenliefhebberij kan dat laten blijken door de bijgevoegde steunbetuiging voor dit burgerinitiatief te (laten) ondertekenen. Zorg er ook voor dat anderen de kans krijgen aan deze actie mee te doen. Om een burgerinitiatief een kans van slagen te geven, dienen er minstens 40.000 ingevulde en getekende formulieren te komen. Probeer dus zoveel als mogelijk mensen te laten deelnemen!

Stuur dit bericht met de bijlage aan hen door. Alle liefhebbers van dieren moeten nu echt samen optrekken. Alleen op die manier kunnen wij aan de Nederlandse volksvertegenwoordiging laten weten dat ook het belang van dierenliefhebberij mee moet tellen voor de politiek.

K.N.V. Ornithophilia rekent rekent op uw steun want het is voor een heel goed doel, de Nederlandse dierenliefhebberij in de volle breedte.

Onderteken, klik hier >>

Fokkersdag 2021

Even zou het erom spannen of onze fokkersdag dit jaar wel doorgang zou kunnen vinden want alles loopt dit jaar anders door de aanwezigheid van het Covid 19 (Corona) virus. Daarnaast zijn we dit jaar te gast op een andere locatie, namelijk het gebouw De Rank in Vaassen met medewerking van de kleindiervereniging van Vaassen. Het is een mooi gebouw en we mogen van meerder zalen gebruik maken hetgeen allemaal te maken heeft met de Corona regels; ontsmetten en anderhalve meter afstand houden. Door het openzetten van ramen en deuren meer ventilatie creëren en op meerdere plekken de keurmeesters laten keuren, hetgeen door het mooie weer zelfs buiten gedaan werd.

Iedereen is op tijd aanwezig en na het inkooien van de dieren opent de voorzitter de vergadering, heet iedereen welkom en geeft een korte uitleg waarom de locatie in Tiel verlaten is. Dan worden er diverse onderwerpen aan de leden uitgelegd. Dit jaar zijn er een behoorlijk aantal standaardwijzigingen doorgevoerd op het gebied van gewichten en oor lengtes. De gewichten en oormaten zijn verruimd, dit voor meer Europese aansluiting. De Duitse ADRC show voor Rexen gaat niet door vanwege de financiële risico’s i.v.m. Corona. In België wordt er zoals het nu lijkt wel een rasgebonden Europashow voor Rexen georganiseerd. Deze show wordt gehouden in Stokkem vlak over de grens bij Maastricht. Het vraagprogramma wordt naar onze leden gestuurd. Gezamenlijk transport van en naar deze tentoonstelling kan overlegd worden.

Binnen onze club zijn een drietal rassen door de standaardcommissie erkend: de Teddydwerg in de kleur blauw, de Kleinrex in de kleur Castor en de Rexdwerg in de kleur Luchs. Dit is goed voor deze rassen en voor onze club. We zijn nog op zoek naar een nieuw logo. Bestuurslid Greet Abbink buigt zich hierover en ideeën zijn nog steeds welkom. We willen graag een logo hebben voor herkenning, met name voor onze Europese rexenshow. De 'grote' Europashow in Oostenrijk in 2021 is afgezegd. Mogelijk wordt deze show nu in Polen gehouden in 2021 of 2022. Wanneer deze in 2022 gehouden gaat worden dan zal onze Europese Rexenshow verhuizen naar 2023.

Bert Apperlo heeft de inzenders en keurmeesters ook een brief gestuurd met betrekking tot de lengte van de Rex pels. Met name bij de grote Rexen is deze soms aan de lange kant. Doel is om middels een meerjarenplan de pelslengte te meten en in overleg met de standaardcommissie aan te passen. Tijdens de keuring krijgen de keurmeesters uitleg hoe je deze pelslengte in mm. kunt meten.

Tijdens de bestuursverkiezing worden Erik Apperlo en Greet Abbink herkozen. Johan Poelarends krijgt een mooie beker en een ingelijste foto overhandigd van de beste Rex op de clubshow van de Noordshow 2020. Het winnende dier is een Dalmatiner Rex zwart, dus een uitstekende prestatie!

De leden hebben weer mooie prijzen meegenomen voor de verloting maar ook dit gaat anders dan andere jaren vanwege de Corona regels. De lunch met lekkere soep, belegde broodjes en kroket zal op tafels klaar gezet worden zodat een ieder iets kan pakken en zelf kan kiezen waar hij dat gaat nuttigen. Het is even lastig maar met enkele aanpassingen blijft het toch gezellig.

Er zijn 151 dieren ingeschreven en bijna al onze rassen zijn vertegenwoordigd. Winnaar van deze fokkersdag is de Castor Rex ram van Comb. Apperlo welke is verhoogd naar 97,5 punten. Dezelfde ram is ook de beste in de A klasse, een Castor Rex voedster van Comb. Apperlo is de beste in de B klasse en de beste oude ram is gewonnen door de Rex Dalmatiner zwart van Johan Poelarends. Overige prijswinnaars zijn bij de grote Rexen; F. Bulder, Comb. Apperlo en J. Poelarends. De Rexdwerg van J. Looijenga, het Voskonijn van E. Apperlo, de Satijn van W. Kok, de Kleinrex van J. Looijenga, de Teddydwergen van N. de Jong, S. vd Burg en R. Wegdam en de Rex Hangoordwergen van G. Abbink. Beste dier van een jeugdlid is een midden sepia marter Rex van Nick Blokker.

Ondanks de extra maatregelen is het een geslaagde dag met veel leden en vele diverse rassen binnen onze speciaalclub.

Europashow 2023

We hebben van de Europese Entente goedkeuring gekregen voor onze aanvraag voor een Ras gebonden Europashow in 2020 voor alle Rex rassen, met daarbij een Nationale show voor onze andere clubrassen; Satijn, Voskonijn, Teddydwerg en Leeuwenkopdwerg. Dit in het kader van het 90 jarig jubileum wat we dan hopen te vieren. Door het verplaatsen van de Europashow naar november 2022 in Polen, hebben wij de Europese Entente (EE) gevraagd om onze show te verplaatsen naar Oktober 2023. Op 31 mei kreeg het bestuur bericht dat de Ras gebonden Europashow voor alle Rex rassen is toegewezen.

De definitieve datums worden:

Inkooien op donderdag 26 oktober, keurdag op vrijdag 27 oktober, opening zaterdag 28 oktober en de sluiting op zondag 29 oktober rond 13.00 uur.